Bơm thụt vệ sinh chống tắc (Xám)

200.000

  • Làm thông thoát phần bị tắc ở bệ WC; chậu rửa;
  • Đường ống cống thoát và các thiết bị vệ sinh khác
  • Chất liệu cao cấp
  • Sử dụng dễ dàng