Nước Thông Nghẹt Cống – Thái Bảo

80.000

  • Nước thông nghẹt cống
  • Ống nước cứng
  • Dùng thông các ống nước nghẹt ( nhà tắm, bồn rửa chén, cống…)
  • Nước thông nghẹt cống có chất công phá mạnh, tiêu hủy được các vật dụng như vải, tóc…
  • Nước thông nghẹt cống dùng an toàn cho mọi gia đình