Các hình thức thanh toán: Thanh toán tiền mặt ngay khi giao hàng; Thanh toán chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng; Thanh toán chuyển khoản qua cổng thanh toán

1. Thanh toán tiền mặt ngay khi giao hàng

  • Phạm vi áp dụng: Trên toàn quốc
  • Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm cho quý khách, quý khách có quyền được kiểm tra trước khi nhận hàng.

2. Thanh toán chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng hoặc cổng thanh toán

Thông tin chuyển khoản:

  • Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt
  • SỐ TÀI KHOẢN: 19028089503399
  • CHỦ TÀI KHOẢN: Nguyễn Văn Toán

Phạm vi áp dụng: Tất cả khách hàng đều có thể sử dụng hình thức này

Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản vui lòng ghi tên, số điện thoại, sản phẩm muốn mua ngắn gọn theo mẫu.

[Tên_số điện thoại liên lạc viết liền_tên hoặc mã sản phẩm] Ví dụ: Nam 0945152992 dung cu 2t05 0974.133.886

Sau khi chuyển khoản Quý khách vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin về số hotline 0974.133.886 để thông báo đã chuyển khoản.

Hầu hết các ngân hàng đều đăng ký nhận tin nhắn thông báo khi có tiền chuyển vào. Nếu chuyển khoản cùng hệ thống ngân hàng, trong vòng 5 phút, 2T sẽ điện lại xác nhận với quý khách là chúng tôi đã nhận được tiền.

Ngoại lệ, 1 số tài khoản ngân hàng chúng tôi chưa đăng ký hoặc lỗi từ hệ thống ngân hàng không có thông báo tin nhắn về điện thoại. Quý khách vui lòng gọi điện cho số hotline 0974.133.886 để chúng tôi lấy thông tin và kiểm tra tài khoản ngân hàng ngay (trong giờ làm việc của ngân hàng).